Warsztaty “Ciepłownia przyszłości - Odkryj Geotermię” w Wielkopolsce

Zakończyliśmy pierwsze warsztaty „Ciepłownia przyszłości – Odkryj Geotermię”. Wydarzenie odbyło się w dniach 13-15 listopada 2023 roku w miejscowości Żnin. Ich celem było wsparcie merytoryczne inwestorów na etapie planowania i realizacji projektów geotermalnych oraz zwiększenie świadomości uczestników na temat dobrych praktyk i doświadczeń z wiercenia otworów i budowy ciepłowni geotermalnych. Ponadto celem wydarzenia było stworzenie warunków do nawiązywania współpracy (networking) i wymiany doświadczeń wśród interesantów branży ciepłowniczej.

Warsztaty odbyły się w wyjątkowym miejscu. Hotel Cukrownia Żnin znajduje się w dawnej (XIX-wiecznej) cukrowni i zachowuje industrialny klimat tego miejsca łącząc go z nowoczesnym designem. Hotel Cukrownia Żnin to więcej niż centrum konferencyjno-wypoczynkowe. To miejsce, w którym można dotknąć historii i obcować z kulturą. W trakcie spaceru z byłym pracownikiem cukrowni, uczestnicy warsztatów mieli okazję zwiedzić industrialne przestrzenie i poznać historię tego niezwykłego miejsca.

W trakcie pierwszej sesji networkingowej, uczestnicy mogli poznać organizatorów, prelegentów oraz partnerów warsztatów, wśród których znaleźli się m.in. Wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski oraz Tomasz Mieczkowski z Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Podczas sesji networkingowej obecny był Prezes Sławomir Lorek z MPEC Konin, ambasador geotermii w Polsce oraz Zastępca Burmistrza Wągrowca Remigiusz Priebe.

Głównym elementem wydarzenia była sesja warsztatowa składająca się z 4 modułów tematycznych, obejmujących następujące zagadnienia:

  • geologia – budowa geologiczna, potencjał geotermalny;
  • wiertnictwo – technologia wykonania otworu geotermalnego, optymalna pod względem złożowym i ciepłowniczym lokalizacja otworu, kompleksowy nadzór nad wykonaniem inwestycji; 
  • ciepłownictwo – projektowanie instalacji napowierzchniowej, budowa ciepłowni geotermalnej, eksploatacja wody geotermalnej, trendy w projektowaniu i przegląd dostępnych rozwiązań;
  • aspekty prawne i finansowe projektów geotermalnych – możliwości finansowania projektów, koszty utrzymania, nakłady inwestycyjne, przepisy prawa i niezbędna dokumentacja.

Moduły prowadzili eksperci i specjaliści z branży: dr hab. inż. Anna Sowiżdżał, prof. AGH, Monika Żółkowska (NFOŚiGW), Marcin Kukuła (GEOPROFIL) , Andrzej Mucha (Energy Solutions), Maciej Stygar (Geotermia Polska), Sebastian Wójtowicz, Wojciech Wartak (PEC Geotermia Podhalańska S.A.).

Uczestnicy warsztatów pracowali w grupach, aby wymiana wiedzy i doświadczeń miała wymiar praktyczny oraz przebiegała w komfortowy sposób, zarówno dla uczestników, jak i prelegentów. W ostatniej, podsumowującej części, wszyscy uczestnicy dzielili się swoimi wnioskami, uwagami i mieli przestrzeń do zadawania konkretnych pytań poszczególnym ekspertom.

W ostatnim dniu warsztatów odbyły się dwie wizyty studyjne: w Ciepłowni  Geotermalnej w Koninie oraz na placu wiertniczym otworu geotermalnego Wągrowiec GT-1. 

W Wągrowcu gości przywitał Burmistrz Miasta Jarosław Berendt, który podzielił się dotychczasowymi doświadczeniami w realizacji inwestycji geotermalnej. Wągrowiec może pochwalić się realizacją otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego Wągrowiec GT-1 o głębokości końcowej 2248 metrów, udostępniającego zbiornik geotermalny jury dolnej. 

W Koninie natomiast praktycznym zrozumieniem procesu powstawania ciepłowni geotermalnej, podzielił się z nami Prezes MPEC-Konin Sp. z o. o.  – Sławomir Lorek wraz z zespołem specjalistów. Budowa ciepłowni geotermalnej w Koninie jest na ukończeniu. Podczas wizyty studyjnej w Koninie obecny był Wiceprezes NFOŚiGW Sławomir Mazurek.

Dziękujemy wszystkim za udział w wydarzeniu i wspaniałą atmosferę! 

Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza i doświadczenia pomogą naszym uczestnikom w realizacji projektów z zakresu energii geotermalnej w Polsce.

Już teraz zapraszamy na kolejne warsztaty, które odbędą się w marcu 2024 roku na południu Polski.

Zapraszamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych. Więcej informacji wkrótce!

Scroll to Top