Kongres energetyki rozproszonej

25-26.09.2023 – Termin wydarzenia.

Kongres Energetyki Rozproszonej będzie miejscem twórczej i efektywnej wymiany myśli i doświadczeń pomiędzy głównymi interesariuszami transformacji. Zakres tematyczny KER obejmować będzie problemy i wyzwania kluczowe dla przyszłości polskiej transformacji energetycznej.

Źródło: KER

My również tam będziemy. Spotkajmy się razem na KER.

Scroll to Top