Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Biznesowa

W dniach od 22 do 24 maja 2023 roku w Hotelu Arłamów miała miejsce 8. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Biznesowa poświęcona Odnawialnym Źródłom Energii. Zadaniem tego sympozjum było zbliżenie świata nauki i praktyki biznesowej, wymiana opinii oraz dzielenie się badaniami i doświadczeniami w obszarze OZE. Skupiono się na najnowszych odkryciach i innowacyjnych podejściach w dziedzinie energii odnawialnej, eksplorując zrównoważone opcje dla przyszłego rozwoju. 

Konferencja, podobnie jak w latach poprzednich, została podzielona na sesje plenarne i tematyczne obejmujące różne aspekty, takie jak: energia słoneczna, geotermalna, biomasa, pompy ciepła, energia wiatrowa, ogniwa paliwowe, procesy spalania i kogeneracji w OZE, modelowanie i optymalizacja systemów OZE, zaawansowane technologie magazynowania energii, gospodarka odpadami, a także polityka i ekonomika OZE.

Konferencja objęta została honorowym patronatem Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Partnerem wydarzenia jest spółka Geotermia Polska.

Fot. renewenergy.pl

Scroll to Top