„CIEPŁOWNIA PRZYSZŁOŚCI – ODKRYJ GEOTERMIĘ”

PROJEKT EDUKACYJNY DLA:

PRZEDSTAWICIELI SAMORZĄDÓW ORAZ CIEPŁOWNI I SPÓŁEK KOMUNALNYCH Z ZAKRESU ENERGII GEOTERMALNEJ

Czym jest projekt?

Projekt “Ciepłownia przyszłości – odkryj geotermię”, to przedsięwzięcie, którego celem jest zaprezentowanie energii geotermalnej samorządom i przedsiębiorstwom energetyki cieplnej w nowym formacie funkcjonowania. “Geotermia” – to nie tylko dyscyplina naukowa, czy kolejny projekt do realizacji przez zamówienia publiczne, ale realny rozwój biznesowy – przemysł ciepłowniczy. Bazujemy na wiedzy naukowej, doświadczeniach specjalistów i praktyków z rynku, za pośrednictwem których: 

  • wypełniamy nakładane przez przepisy obowiązki, 
  • wpisujemy się w globalne trendy,
  • dostarczamy ekologiczne ciepło, 

co przynosi docelowo zwrot z inwestycji.

Jakie są cele projektu?

poszerzenie wiedzy przez samorządy i przedsiębiorstwa energetyki cieplnej na temat budowy geologicznej, procesu wiercenia otworów, budowy i eksploatacji ciepłowni geotermalnej

zapoznanie z możliwościami finansowania przedsięwzięcia geotermalnego

zwiększenie udziału geotermii w rynku energii

minimalizowanie ryzyka prowadzonych inwestycji poprzez zapewnienie inwestorom wsparcia merytorycznego

promowanie potencjału geotermalnego Polski wśród samorządowców i inwestorów prywatnych

upowszechnianie wiedzy wśród polskiego społeczeństwa w zakresie korzyści płynących z wykorzystania wód geotermalnych, zwłaszcza w ciepłownictwie

O nas

Przedsięwzięcie realizuje Geotermia Polska Sp. z o.o.

Kim jesteśmy?

Jesteśmy zespołem najwyższej klasy specjalistów z dziedziny geologii, wiertnictwa, ciepłownictwa, analiz i modeli finansowych oraz prowadzenia inwestycji.

Działamy na rzecz zwiększenia udziału wykorzystania zasobów geotermalnych w nowoczesnym ciepłownictwie.

Inwestujemy, planujemy i prowadzimy projekty rozwoju sektora OZE w Polsce opartego na poszukiwaniu i eksploatacji złóż wód termalnych.

Scroll to Top