RELACJA Z KONFERENCJI inaugurującej Projekt „Ciepłownia przyszłości – odkryj geotermię”

W ramach konferencji „Odkryj Geotermię” miały miejsce dwa bardzo ciekawe panele eksperckie z udziałem specjalistów w dziedzinie energii geotermalnej oraz samorządowców. W pierwszym panelu udział wzięli:

Tematem rozmowy były perspektywy nowych inwestycji geotermalnych w kontekście doświadczeń już zdobytych przez ciepłownie z różnych regionów Polski. Plany na najbliższe miesiące i lata są bardzo obiecujące. Bardzo dziękujemy naszym Gościom za podzielenie się swoimi spostrzeżeniami i dobrymi praktykami.

W drugim panelu eksperckim konferencji Odkryj Geotermię udział wzięli przedstawiciele samorządów lokalnych. W centrum uwagi uczestników znalazły się kwestie związane z doświadczeniami oraz pierwszymi krokami podjętymi w kierunku budowy ciepłowni geotermalnych w ich regionach.

W panelu udział wzięli:

Uczestnicy dyskusji wymieniali się swoimi doświadczeniami, wyzwaniami i sukcesami związanymi z projektami geotermalnymi, co niewątpliwie przyczyni się do dalszego rozwoju tej niezwykle perspektywicznej gałęzi energetyki w Polsce. Takie rozmowy stanowią ważne forum wymiany myśli i najlepszych praktyk, a także są świadectwem zaangażowania samorządów w poszukiwanie ekologicznych i efektywnych źródeł energii dla swoich społeczności.

Galeria zdjęć:

Scroll to Top