Relacja z konferencji naukowej z AKSiM w Toruniu

Na konferencji naukowej w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, która odbyła się 17 kwietnia 2023 r., dyskutowano o roli geotermii w rozwoju polskich miast i społeczności. Minister Anna Moskwa wskazała, że Polska posiada ogromny potencjał geotermalny, który jest niezależnym źródłem energii. Dotychczas wykorzystano go w siedmiu miejscach, z Toruniem na czele, który przezwyciężył wiele trudności na drodze do wykorzystania geotermii.

Podczas wydarzenia, Artur Michalski z NFOŚiGW podkreślił zalety geotermii, w tym zeroemisyjność i stabilność cenową. Rząd zapewnia finansowanie pierwszych odwiertów badawczych. Samorządowcy z całego kraju podzielili się swoimi doświadczeniami z projektami geotermalnymi.

W panelu dyskusyjnym Marek Ryszka z WFOŚiGW w Warszawie przedstawił, jak geotermia wpływa na sieci ciepłownicze i wspiera program „Czyste Powietrze”, umożliwiając mieszkańcom dostęp do czystej energii. Podkreślono odpowiedzialność samorządów za bezpieczeństwo energetyczne i znaczenie współpracy z instytucjami finansującymi.

Rejestracja konferencji jest dostępna online: https://www.youtube.com/watch?v=hVmXZuJmVNI

Fot. WFOSiGW

Scroll to Top