Warsztaty I – Ciepłownia przyszłości

Cena: 1199zł netto / 1os.
Czas

13-15 listopada 2023

Miejsce

Hotel Cukrownia, Żnin

empty-conference-2022-11-14-10-04-34-utc

Zapraszamy:

PRZEDSTAWICIELI SAMORZĄDÓW ORAZ CIEPŁOWNI I SPÓŁEK KOMUNALNYCH

Celem warsztatów jest wsparcie merytoryczne inwestorów na etapie planowania i realizacji projektów geotermalnych. Prelegenci, wśród których będą m.in. geolodzy, wiertnicy, ciepłownicy, przedstawiciele organów nadzoru oraz instytucji finansujących, podzielą się wiedzą na temat planowania i realizacji inwestycji geotermalnej, a także wskażą możliwe źródła finansowania.

Spotkania ze specjalistami z rynku to doskonała okazja do poznania dobrych praktyk oraz doświadczeń z wiercenia otworów i budowy ciepłowni geotermalnych.

WIZYTA STUDYJNA W KONINIE LUB NA PLACU WIERTNICZYM GT-1 WĄGROWIEC
KNOW HOW PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Z ZAKRESU ENERGII GEOTERMALNEJ
NETWORKING – INTEGRACJA ŚRODOWISKA REALIZUJĄCEGO PROJEKTY GEOTERMALNE
Zakres tematyczny:
Geologia

budowa geologiczna, potencjał geotermalny

Wiertnictwo

technologia wykonania otworu geotermalnego, optymalna pod względem złożowym i ciepłowniczym lokalizacja otworu, kompleksowy nadzór nad wykonaniem inwestycji

Ciepłownictwo

projektowanie instalacji napowierzchniowej, budowa ciepłowni geotermalnej, eksploatacja wody geotermalnej, trendy w projektowaniu i przegląd dostępnych rozwiązań

Aspekty prawne i finansowe projektów geotermalnych

możliwości finansowania projektów, koszty utrzymania, nakłady inwestycyjne, przepisy prawa i niezbędna dokumentacja

Program:

Dzień 1

Przyjazd – doba hotelowa od 15:00

17:00 – Zwiedzanie XIX-wiecznej fabryki cukru

18:00 – Rejestracja

19:00 – Otwarcie Warsztatów. Sesja networkingowa. Uroczysta kolacja

Dzień 2

7:00 – 9:00 – Śniadanie

10:00 – 18:00 – Warsztaty

Moduł 1 – Geologia
Moduł 2 – Wiertnictwo
Moduł 3 – Ciepłownictwo
Moduł 4 – Aspekty prawne i finansowe projektów geotermalnych

11:00 – 17:00 – Konsultacje z zakresu prawa zamówień publicznych (liczba miejsc ograniczona)

19:30 – Kolacja

Dzień 3

7:00 – 9:00 – Śniadanie, wymeldowanie z hotelu

9:30 – 13:00 – wizyta studyjna

13:30 – Lunch

Formularz zapisów

Zapisy zostały zakończone
Scroll to Top