Warsztaty II – Ciepłownia przyszłości

Cena: 1199zł netto / 1os.
Czas

11-13 marca 2024

Miejsce

Bachleda Hotel Kasprowy, ul. Szymaszkowa 1, Zakopane

empty-conference-2022-11-14-10-04-34-utc

Zapraszamy:

PRZEDSTAWICIELI SAMORZĄDÓW ORAZ CIEPŁOWNI I SPÓŁEK KOMUNALNYCH

Celem warsztatów jest wsparcie merytoryczne inwestorów na etapie planowania i realizacji projektów geotermalnych. Prelegenci, wśród których będą m.in. geolodzy, wiertnicy, ciepłownicy, przedstawiciele organów nadzoru oraz instytucji finansujących, podzielą się wiedzą na temat planowania i realizacji inwestycji geotermalnej, a także wskażą możliwe źródła finansowania.

Spotkania ze specjalistami z rynku to doskonała okazja do poznania dobrych praktyk oraz doświadczeń z wiercenia otworów i budowy ciepłowni geotermalnych.

Wizyta studyjna w Geotermii Podhalańskiej i na wiertni Szaflary
KNOW HOW PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Z ZAKRESU ENERGII GEOTERMALNEJ
NETWORKING – INTEGRACJA ŚRODOWISKA REALIZUJĄCEGO PROJEKTY GEOTERMALNE
Zakres tematyczny:
Geologia

budowa geologiczna, potencjał geotermalny

Wiertnictwo

technologia wykonania otworu geotermalnego, optymalna pod względem złożowym i ciepłowniczym lokalizacja otworu, kompleksowy nadzór nad wykonaniem inwestycji

Ciepłownictwo

projektowanie instalacji napowierzchniowej, budowa ciepłowni geotermalnej, eksploatacja wody geotermalnej, trendy w projektowaniu i przegląd dostępnych rozwiązań

Aspekty prawne i finansowe projektów geotermalnych

możliwości finansowania projektów, koszty utrzymania, nakłady inwestycyjne, przepisy prawa i niezbędna dokumentacja

Program:

Dzień 1 – 11.03.24 poniedziałek

14:00 – Rejestracja uczestników

15:15-17:00 – Warsztaty. Moduł 1 – prawo i finanse

19:00 – Uroczyste otwarcie warsztatów, sesja networkingowa. Kolacja

Dzień 2 – 12.03.24 wtorek

7:00 – 10:00 – Śniadanie

11:00 – 17:00 – Warsztaty (w przerwie lunch)

Moduł 2 – Geologia
Moduł 3 – Wiertnictwo
Moduł 4 – Ciepłownictwo

17:00 – 20:30 – Czas wolny

20:30 – Kolacja

Dzień 3 – 13.03.24 środa

7:00 – 9:00 – Śniadanie

10:00 – Wizyta studyjna w Geotermii Podhalańskiej i na wiertni Szaflary

14:00 – 15:00 – Lunch

Formularz zapisów

Dane
Imię *
Nazwisko *
Instytucja *
Stanowisko *
Email *
Telefon kontaktowy *
Dane do faktury
Warsztaty
Nocleg *
Udział w uroczystej kolacji 11 marca *
Udział w wizycie studyjnej *
Preferencje w zakresie posiłków
Wpisz preferencje
Inne uwagi
Regulamin

przeczytaj regulamin

Scroll to Top