Warsztaty 11 – 13 marca 2024

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszych warsztatach

Dlaczego warto?

Spotkania ze specjalistami z rynku to doskonała okazja do poznania dobrych praktyk oraz doświadczeń z wiercenia otworów i budowy ciepłowni geotermalnych. Celem warsztatów jest wsparcie merytoryczne inwestorów na etapie planowania i realizacji projektów geotermalnych. Prelegenci, wśród których będą m.in. geolodzy, wiertnicy, ciepłownicy, przedstawiciele organów nadzoru oraz instytucji finansujących, podzielą się wiedzą na temat planowania i realizacji inwestycji geotermalnej, a także wskażą możliwe źródła finansowania.

Poprzednie warsztaty:

Zakres tematyczny

Geologia – budowa geologiczna, potencjał geotermalny
Wiertnictwo – technologia wykonania otworu geotermalnego, optymalna pod względem złożowym i ciepłowniczym lokalizacja otworu, kompleksowy nadzór nad wykonaniem inwestycji
Ciepłownictwo – projektowanie instalacji napowierzchniowej, budowa ciepłowni geotermalnej, eksploatacja wody geotermalnej, trendy w projektowaniu i przegląd dostępnych rozwiązań
Aspekty prawne i finansowe projektów geotermalnych – możliwości finansowania projektów, koszty utrzymania, nakłady inwestycyjne, przepisy prawa i niezbędna dokumentacja

4 WARSZTATY W RÓŻNYCH CZĘŚCIACH POLSKI

WIZYTY STUDYJNE W CIEPŁOWNIACH GEOTERMALNYCH LUB/I W LOKALIZACJACH, GDZIE WYKONYWANE SĄ ODWIERTY GEOTERMALNE

KNOW HOW PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Z ZAKRESU ENERGII GEOTERMALNEJ

NETWORKING – INTEGRACJA ŚRODOWISKA REALIZUJĄCEGO PROJEKTY GEOTERMALNE

Scroll to Top